logo Thinh Dat
Hotline: 0904411080

Hậu trường dịch vụ: KCS quà tặng tháng 6/2017

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm luôn được Thịnh Đạt tiến hành nghiêm ngặt. Trong gần 15 năm thành lập – phát triển, chúng tôi đã xây dựng bộ quy chuẩn về sản phẩm và hướng dẫn cho khách hàng quan tâm tới chất lượng sản phẩm – biết được thế nào là sản phẩm đạt chuẩn...