logo Thinh Dat
Hotline: 0904411080

Quà tặng Thịnh Đạt: Trải nghiệm nhảy sạp trong chuyến du lịch Thung Nai, Hòa Bình (tháng 8/2016)

Quà tặng Thịnh Đạt tổ chức chuyến đi ý nghĩa cho toàn thể nhân sự Công ty (tháng 8/2016).