logo Thinh Dat
Hotline: 0904411080

Bàn phím cuộn tròn tích hợp loa Bluetooth

* Có giá đỡ cho các dòng tablet. Đế nam châm, cuộn tròn lại được khi không sử dụng.
* Bàn phím và loa tách rời được (tùy theo các nhu cầu).
* Thịnh Đạt nhận in/khắc logo, thông điệp... theo nhận diện thương hiệu của khách hàng.